Luokka: Kielitaiteet

Adverbilaskentataulukko

hänen 2-sivuinen opiskelutaulukkonsa auttaa sitouttamaan opiskelijoita ja rakentamaan ymmärrystä adverbeista. Käytä luokkahuoneympäristössä tai kotiopetuksen resurssina. Lisäksi vanhemmat voivat käyttää tätä tarkistusoppaana.

Adjektiivien määritelmä ja laskentataulukot

Adjektiivit ovat sanoja, joita käytetään auttamaan kuvaamaan ihmisiä, paikkoja ja asioita. Nämä kuvaavat sanat voivat auttaa antamaan tietoa koosta, muodosta, iästä, väristä, alkuperästä, materiaalista, tarkoituksesta, tunteista, kunnosta ja persoonasta tai rakenteesta. Lataa Adjektiivit-taulukkokokoelmamme jo tänään.Adjektiivit -tehtävä

Tämä 2-sivuinen opiskelulomake auttaa sitouttamaan opiskelijoita ja lisäämään ymmärrystä adverbeista. Käytä luokkahuoneessa tai kotiopetuksen resurssina. Lisäksi vanhemmat voivat käyttää tätä tarkistusoppaana

Ad Hominem -esimerkkejä ja -laskentataulukoita

ad hominem on latinankielinen ilmaus, joka tarkoittaa kirjaimellisesti 'miehelle' tai 'henkilölle'. Kirjallisena välineenä se viittaa yksilön, yleensä vastustajan, kommentointiin tai vastustamiseen tämän heikentämiseksi hänen väitteidensä sijaan. Lue lisää KidsKonnectista.

Allegoriaesimerkit ja työarkit

Allegoria on kirjallisuus tai teksti, joka esittää abstraktin tai ei-konkreettisen idean konkreettisemmilla keinoilla tai menetelmillä. Lataa 5 käyttövalmis allegorialaskentataulukkoamme, jotka ovat täydellisiä testaamaan oppilaiden tietoja ja ymmärrystä siitä, mitä allegoria on ja miten sitä voidaan käyttää.

Viittausesimerkit ja työarkit

Viittaus on viittaus tai maininta henkilöstä, tapahtumasta, lausunnosta, taideteoksesta, historiasta, myytteistä, uskonnosta tai populaarikulttuurista. Lataa 5 käyttövalmis viittauslaskentataulukkoamme, jotka ovat täydellisiä testaamaan oppilaiden tietoja ja ymmärrystä siitä, mitä viittaus on ja miten sitä voidaan käyttää.

Alliteraatioesimerkit ja työarkit

lliteraatio on runotekniikka tai kirjallinen tyylilaite, jossa lauseen sanasarjalla on sama ensimmäinen konsonanttiääni. Lataa 5 käyttövalmis alliterointitaulukkoamme, jotka ovat täydellisiä testaamaan oppilaiden tietoja ja ymmärrystä siitä, mitä alliteraatio on ja miten sitä voidaan käyttää.

Epäselvyyden esimerkkejä ja työarkkeja

Moniselitteisyys (lausutaan 'am-bə-gyü-ə-tē') on sana, lause, lause tai jopa tarina, joka ilmaisee ajatuksen tai tilanteen, jolla on useampi kuin yksi merkitys. Lataa 5 käyttövalmis monitulkintataulukkoamme, jotka ovat täydellisiä testaamaan oppilaiden tietoja ja ymmärrystä siitä, mitä monitulkintaisuus on ja miten sitä voidaan käyttää.

Anakronismia esimerkkejä ja työarkkeja

Anakronismi on sitä, kun jokin ei kuulu ryhmään tai jotain, joka ei ole paikallaan, erityisesti kun jokin ei kuulu aikaan. Lataa 5 käyttövalmista Anachronism-työtaulukkoamme, jotka ovat täydellisiä testaamaan opiskelijoiden tietoja ja ymmärrystä anakronismista.

Anafora-esimerkit ja työarkit

Anafora esiintyy, kun sanaa tai lausetta toistetaan lauseissa korostamaan lauseita tai antamaan vahvempi tai erilainen sävy. Lataa 5 käyttövalmiin Anafora-laskentataulukkoamme, jotka ovat täydellisiä testaamaan opiskelijoiden tietoja ja ymmärrystä siitä, mitä Anafora on ja miten sitä voidaan käyttää.

Anekdoottiesimerkkejä ja työarkkeja

Anekdootti on lyhyt kertomus tai tarina mielenkiintoisesta ja yleensä hauskasta tapauksesta tai tapahtumasta. Kerromme usein anekdootteja jokapäiväisessä elämässämme. Lataa 5 käyttövalmis anekdoottitaulukkoamme, jotka ovat täydellisiä testaamaan oppilaiden tietoja ja ymmärrystä siitä, mitä anekdootti on ja miten sitä voidaan käyttää.

Aforismiesimerkit ja työarkit

Aforismi on hyvin lyhyt ja nopea lausunto, joka antaa periaatteen, totuuden tai mielipiteen. Lataa 5 käyttövalmis Aforismi-työtaulukkoamme, jotka ovat täydellisiä testaamaan oppilaiden tietoja ja ymmärrystä aforismista.

Esimerkit ja työarkit

Esikuva on lause, lauseke tai sana, johon viitataan myöhemmin aikaisemmalla sanalla, substantiivilla tai lauseella. Lataa 5 käyttövalmiita edeltäjätyöarkkiamme, jotka ovat täydellisiä testaamaan oppilaiden tietoja ja ymmärrystä siitä, mitä edeltäjä on ja miten sitä voidaan käyttää.

Antagonistiesimerkit ja työarkit

Antagonisti on juoni, joka on johdettu kreikan sanasta 'antagonistēs', joka tarkoittaa kilpailijaa, vastustajaa tai kilpailijaa. Lataa 5 käyttövalmiin antagonistityötaulukkoamme, jotka ovat täydellisiä testaamaan oppilaiden tietämystä ja ymmärrystä siitä, mikä antagonisti on ja miten sitä voidaan käyttää.

Antiteesiesimerkit ja työarkit

Antiteesi on kirjallinen väline, joka on suunniteltu korostamaan kahden sovittamattoman vastakohdan eroa/eroja. Lataa 5 käyttövalmiin antiteesitaulukkoamme, jotka ovat täydellisiä testaamaan opiskelijoiden tietoja ja ymmärrystä siitä, mikä antiteesi on ja miten sitä voidaan käyttää.